Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

David Graeber-Αποσπάσματα Μιας Αναρχικής Ανθρωπολογίας (Εκδόσεις Στάσει Εκπίπτοντες) {Ηχητ.Αποσ.}

David Graeber-Αποσπάσματα Μιας Αναρχικής Ανθρωπολογίας (Εκδόσεις Στάσει Εκπίπτοντες)

{Ηχητικά Αποσπάσματα}


Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

David Weick - Αναρχία, Αναρχισμός, Αναρχικοί (Εκδόσεις:Chickenbacon Press) {Συνολική Ηχητική Αποτύπωση}

 David Weick - Αναρχία, Αναρχισμός, Αναρχικοί (Εκδόσεις: Chickenbacon Press)

Συνολική Ηχητική Αποτύπωση Του Βιβλίου