Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Research Critique (Μια Συζήτηση)

Tο εισαγωγικό μουσικό απόσπασμα είναι από το "Το κουκούλι" των Ανώμαλα Ρίμματα.
Μια Ηχητική Συζήτηση (18/02/2023) με τους Νίκο-Κώστα-Θανάση από το Research Critique (Αυτο-οργανωμένο σχήμα ερευνητών/διδακτορικών ΕΜΠ).

Ευχαριστώ πολύ τη συλλογικότητα "Research Critique", που αποδέχτηκε την πρότασή μου να συζητήσουμε.


Περισσότερα για την συλλογικότητα εδώ: https://researchcritique.wordpress.com/

Επιμέλεια Ήχου: Χάρης

Σχέδια: Akis Douv.
akisdouv@gmail.com

https://www.artpeggio.com/Θεματολογία: 


- Research Critique (Αρχή/Λόγοι/Ονομασία)  (1:38) 


- Ερευνητές & Διδακτορικοί Φοιτητές 

  {Εργασιακά & Ασφαλιστικά (μη) Δικαιώματα}  (5:18)

 

- Research Critique (Ιδεολογικό & Πολιτικό Πλαίσιο)  (10:32)

 

- Πανεπιστήμιο & Εξουσιαστικοί Μηχανισμοί (Μια Ιστορική Καταγραφή)  (15:04)

 

- Περί Ερευνητικού Υποκειμένου & Συνείδησης (21:05)

 

- Research / Dual-Use Research (29:24)

 

- Πανεπιστήμιο & Εταιρίες (Συνεργασία & Προγράμματα) (1)  (35:50)

 

- Το Περιεχόμενο Των Προγραμμάτων  (43:16)

 

- Πανεπιστήμιο & Εταιρίες (Συνεργασία & Προγράμματα) (2) (50:21)

 

- Κέρδη...  (53:30)

 

- Στάση Καθηγητών (57:03)

 

- Προγράμματα επί ΣΥ.ΡΙΖ.Α & Ν.Δ. (1:00:04)

 

- Η... Στροφή Της Κρατικής Πολιτικής (1:03:04)

 

- Η... Στροφή Της Πανεπιστημιακής Διοίκησης

  (Κίνημα - Πανδημία - Τηλεργασία - Τηλεκπαίδευση) (1:03:34)

 

- Research Critique &  Ανταγωνιστικό Κίνημα  (1:06:54)

 

-  Έρευνα & Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1:09:52)

 

- Περί Έρευνας & Κοινωνικών Αναγκών (Μια Συζήτηση) (1:11:20)

 

- Συνολικός Αγώνας Στα Πανεπιστήμια (Ανοικτότητα & Κλειστότητα) (1:17:38)

 

- Research Critique (Μελλοντικά Σχέδια) (1:26:44)

 

- Research Critique (Ζητήματα Επικαιρότητας) (1:30:31)

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Pierre Clastres - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ (Εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα) {Ηχητική Αποτύπωση}

 Pierre Clastres - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ

(Εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα) {Ηχητική Αποτύπωση}

Γενική Επιμέλεια Έκδοσης: Παναγιώτης Καλαμαράς

Συνεργάτες: Άννα Τσουλούφη-Λάγιου & Ηλίας Διάμεσης