Κυριακή 6 Αυγούστου 2023

"Ελευθερία-Εθελοδουλεία-Ασημαντότητα" (Μια Συζήτηση Με Τον Νίκο Μάλλιαρη)

Το εισαγωγικό μουσικό κομμάτι είναι απόσπασμα του "Στων ονείρων τη βεράντα" από Γιώργος Τσίγκος & Μαύροι Κύκλοι.

Μια Συζήτηση (2/8/2023 & 5/8/2023) με τον Νίκο Μάλλιαρη με αφορμή το βιβλίο του "Ελευθερία-Εθελοδουλεία-Ασημαντότητα (Με Αφορμή Δύο Πολεμικές Για Τον Καστοριάδη)" από τις Εκδόσεις Μάγμα.

Ευχαριστώ πολύ τoν Νίκο για την αποδοχή της πρότασής μου να συζητήσουμε.

Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα τον φίλο Γιάννη Μπίλλα για την ιδέα  και τον συνεκδότη των Εκδόσεων Μάγμα Δημήτρη Μαρκόπουλο για τη συνάντηση και τα δώρα που μου προσέφερε.Θεματολογία:


- Εκδόσεις Μάγμα-Περιοδικό Πρόταγμα (1:22)


- Περί Δυτικού Πολιτισμού & Κριτικής (Ιστορική Αναδρομή & Συγχρονικότητα)

(2:43)

 

- Ο Θεσμός (Έννοια & Περιεχόμενο Στον Καστοριάδη)  (12:37)

 

- Οι... Περίοδοι Της Καστοριαδικής Σκέψης (Μια Κριτική)  (15:18)

 

- Η Κατά Καστοριάδη Ιστορική Πραγματικότητα  (22:44)

 

- Η Εκ Του Μηδενός Δημιουργία (Αιτιοκρατία & Πρωτοτυπία)  (26:17)

 

- Καστοριαδική Σκέψη & Μαρξι(στι)κή / Αναρχική Σκέψη (1)  (29:49)

 

- Καστοριαδική Σκέψη & Μαρξι(στι)κή / Αναρχική Σκέψη (2)  (36:59)

 

- Καστοριαδική Σκέψη (Ταξική Συνείδηση & Τάξεις)  (41:35)

 

- Καστοριαδική Σκέψη (Περί Καπιταλισμού)  (46:40)

 

- Καστοριαδικό Θεωρητικό Σχήμα (Μεταφυσική &... Πλαστικότητα)

(48:53)

 

- "Διαύγαση" (Έννοια & Περιεχόμενο)  (53:08)

 

- "Ψυχή" (Έννοια & Περιεχόμενο)  (57:22)

 

- "Φαντασιακό" (Έννοια & περιεχόμενο)  (1:01:30)

 

- "Αλήθεια" & "Πράξη" (Έννοια & Περιεχόμενο)  (1:09:16)

 

- Περί Καστοριαδικής Ανθρωπολογίας (Ανορθολογικότητα & Υπέρβαση)

(1:16:21)

 

- Αντιδιαφωτισμός (;)  (1:24:29)

 

- Περί Νοήματος  (1:27:41)

 

- Περί Καστοριαδικής Ορολογίας  (1:35:23)

 

- Καταστολή & Εσωτερίκευση  (1:39:51)

 

- Όρια Της Καστοριαδικής Σκέψης (Κριτική-Αγώνας-Φιλοσοφία)  (1:50:20)

 

- Καστοριαδική Σκέψη & Ψυχανάλυση  (1:56:44)

 

- Ηθική & Πολιτική Κατά Καστοριάδη  (2:02:04)

 

- Καστοριαδική Σκέψη & Αρχαιοελληνική/Ρωμαϊκή/Ρεπουμπλικανική Παράδοση

(2:04:16)

 

- Αντιφάσεις Της Καστοριαδικής Σκέψης  (2:14:11)

 

- Καστοριάδης & ΟΟΣΑ  (2:20:06)

 

- Καστοριαδική Σκέψη & Αριστερά  (2:25:24)

 

- Καστοριαδισμός (;)  (2:27:11)

 

- Καστοριαδικός/Καστοριαδίζων/Καστοριαδολόγος  (2:30:34)

 

- "Ελευθερία ή Τίποτα"  (2:36:32)

2 σχόλια: