Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

15 Μαΐου, 19:00 - Βιβλιοπαρουσίαση "Πρέπει να εφεύρουμε ξανά την επανάσταση, αυτό είν΄όλο" Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο ΠΟΕΤΑ (Αριστοτέλους 34, Θεσσαλονίκη)

15 Μαΐου, 19:00 - Βιβλιοπαρουσίαση "Πρέπει να εφεύρουμε ξανά την επανάσταση, αυτό είν΄όλο" Συνεργατικό Βιβλιοπωλείο ΠΟΕΤΑ (Αριστοτέλους 34, Θεσσαλονίκη)