Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Pierre Clastres - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ (Εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα) {Ηχητική Αποτύπωση}

 Pierre Clastres - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑ

(Εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα) {Ηχητική Αποτύπωση}

Γενική Επιμέλεια Έκδοσης: Παναγιώτης Καλαμαράς

Συνεργάτες: Άννα Τσουλούφη-Λάγιου & Ηλίας Διάμεσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου