Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015

"Πανκ, Χημείο & Ανθός Της Ελληνικής Νεολαίας" (Ηχητική Καταγραφή)


Ηχητική Καταγραφή μίας εκ των τριών ενοτήτων στα πλαίσια της εκδήλωσης 
"Μαύρες & Κόκκινες Σελίδες 2015".
Δεν στάθηκε εφικτό να καταγράφουν οι παρεμβάσεις ανθρώπων από το κοινό λόγω έλλειψης εξοπλισμού.

"Πανκ, Χημείο και ανθός της ελληνικής νεολαίας”.
Τομές αντεξουσίας και αντικουλτούρας στον ελλαδικό χώρο τη δεκαετία του 80 με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Νίκου Σούζα: “Σταμάτα να μιλάς για θάνατο μωρό μου”, εκδ. Ναυτίλος.
Ομιλητές:
- Νίκος
- Νώντας
- Γιάννης

- Νίκος: 04:49 - 18:59

- Νώντας: 19:01 - 41:03

- Γιάννης: 41:04 - 53:55

- Νώντας: 54:06 - 56:33

- Γιάννης: 56:34 - 1:06:18

- Νώντας: 1:06:19 - 1:06:45 

- Γιάννης: 1:06:46 - 1:09:11 

- Νώντας: 1:09:12 - 1:13:57

- Γιάννης: 1:13:58 - 1:16:18

- Νίκος: 1:16:19 - 1:19:16

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου